บริการรถเช่า เชียงใหม่

บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่ ด้วยรถตู้ VIP เจ้าของขับเอง

Chiang Mai Intouch Holiday เรามีบริการรถตู้ให้เช่า พร้อมพนักงานขับรถ ทั้งแบบรวมน้ำมันและไม่รวมน้ำมัน ให้ท่านสะดวกสบายกับรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดและพนักงานขับรถที่มากประสบการณ์ เรามีบริการนำเที่ยวทุกเส้นทาง ทั้งเริ่มต้นจากเชียงใหม่ และต่างจังหวัดครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วไทยในราคาที่ยุติธรรมและบริการมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีบริการรถเช่าขับเอง ทั้งรถเก๋งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในสภาพใหม่ รับประกันคุณภาพ

รถตู้ให้เช่า บริการรถตู้ปรับอากาศ Toyota Commuter D4D รุ่นใหม่ล่าสุดให้เช่า 9-10 ที่นั่ง 12 ที่นั่ง VIP นั่งสบายไม่ว่าจะท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม สัมมนา รับ-ส่ง สนามบิน ฯลฯ

รถเช่าขับเอง บริการรถเช่าขับเอง ทั้งรถเก๋งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ราคาประหยัด และมีแบบให้เช่าพร้อมคนขับให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเดินทาง สำหรับลูกค้า 2-4 ท่าน

ประเภทรถเช่า

รถตู้ 9 ที่นั่ง
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
2,000 บาท
วัน
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
รถตู้ 12 ที่นั่ง
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
2,300 บาท
วัน
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
รถฟอร์จูนเนอร์
บริการให้เช่ารถฟอร์จูนเนอร์ เชียงใหม่
2,500 บาท
วัน
บริการให้เช่ารถฟอร์จูนเนอร์ เชียงใหม่
รถเก๋ง
บริการให้เช่ารถเก๋ง เชียงใหม่
1,500 บาท
วัน
บริการให้เช่ารถเก๋ง เชียงใหม่

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามราคาล่วงหน้า กรณีไปต่างจังหวัด หรือขึ้นดอย จะคิดราคาค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดิม

กรณีรถเช่าขับเอง หรือพร้อมคนขับ กรุณาสอบถามราคา ค่าเช่ารถแต่ละรุ่นกับทางบริษัท

หมายเหตุ

อัตราค่าเช่าไม่รวมค่าน้ำมัน กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ทางบริษัท คิดเหมารวมน้ำมัน ลูกค้ากรุณาระบุสถานที่ หรือจุดหมายปลายทางให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของลูกค้าเอง ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้า เพื่อให้ลุกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

กรณีค้างคืน เรื่องที่พักของพนักงานขับรถผู้เช่ารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้

บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่
บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่

ระเบียบการใช้รถ

เงื่อนไขโดยทั่วไป

 • จำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนเบาะที่นั่ง
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นมาในรถ
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานในรถพบเห็นหรือสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกการเดินทางในบาง เส้นทางหรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

การนับเวลาและวันที่ทำงาน

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้ใช้บริการนัดหมายแต่ไม่เกินเวลา 20.00 น.ของวันนั้น
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่า 12 ชั่วโมงแต่ไม่เกินเที่ยงคืน ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกิน “เที่ยงคืน” ของวันกลับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นอีก 1 วัน
 • ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบริการเพิ่มในกรณีที่ใช้บริการไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ ระหว่างพนักงานกับผู้ใช้บริการ

ค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้นการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันไว้ (กรณีที่เช่ารถแบบไม่รวมน้ำมัน)
 • การเติมน้ำมันในครั้งต่อๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเต็มถังให้กับ พนักงานขับรถ จนถึงจุดหมายปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • ค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าจอดรถในกรณีพิเศษ

วิธีการชำระเงิน

 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ต่อการใช้บริการ 1 วัน
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝาก ดังนี้
บัญชีชำระเงินค่ารถเช่า เชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีชำระเงินค่ารถเช่า เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์
บัญชีชำระเงินค่ารถเช่า เชียงใหม่ ธนาคารกรุงเทพ

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้าแล้ว กรุณาติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์หรือแฟกซ์สำเนา / สลิป เงินโอน มายังเบอร์แฟกซ์ของสำนักงานที่ได้แจ้งไว้

เบอร์ : 086-1966770 (คุณสุภาภรณ์)
เบอร์ : 084-3926259 (คุณเศรษฐพงศ์)
เบอร์โทรสำนักงาน/แฟกซ์ : 053-278972

กรณียกเลิกการเดินทางต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง หากน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ทางบริษัทสามารถยกเลิก การเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

เชียงใหม่ อินทัช ฮอลิเดย์ 122/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรสำนักงาน / แฟกซ์ 053-278972

สายตรง : 084-3926259 (คุณเศรษฐพงศ์)

สายตรง : 086-1966770 (คุณสุภาภรณ์)

E-mail : [email protected] หรือ หน้า Contact US

Website : https://www.chiangmaiintouch.com