บริการรถเช่า เชียงใหม่

บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ
(เจ้าของขับเอง)

Chiang Mai Intouch Holiday เรามีบริการรถตู้ให้เช่า พร้อมพนักงานขับรถ ทั้งแบบรวมน้ำมันและไม่รวมน้ำมัน ให้ท่านสะดวกสบายกับรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดและพนักงานขับรถที่มากประสบการณ์ เรามีบริการนำเที่ยวทุกเส้นทาง ทั้งเริ่มต้นจากเชียงใหม่ และต่างจังหวัดครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วไทยในราคาที่ยุติธรรมและบริการมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีบริการรถเช่าขับเอง ทั้งรถเก๋งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในสภาพใหม่ รับประกันคุณภาพ

รถตู้ให้เช่า บริการรถตู้ปรับอากาศ Toyota Commuter D4D รุ่นใหม่ล่าสุดให้เช่า 9-10 ที่นั่ง 12 ที่นั่ง VIP นั่งสบายไม่ว่าจะท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม สัมมนา รับ-ส่ง สนามบิน ฯลฯรถเช่าขับเอง บริการรถเช่าขับเอง ทั้งรถเก๋งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ราคาประหยัด และมีแบบให้เช่าพร้อมคนขับให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเดินทาง สำหรับลูกค้า 2-4 ท่าน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามราคาล่วงหน้า กรณีไปต่างจังหวัด หรือขึ้นดอย จะคิดราคาค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดิมกรณีรถเช่าขับเอง หรือพร้อมคนขับ กรุณาสอบถามราคา ค่าเช่ารถแต่ละรุ่นกับทางบริษัท

หมายเหตุ

อัตราค่าเช่าไม่รวมค่าน้ำมัน กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะให้ทางบริษัท คิดเหมารวมน้ำมัน ลูกค้ากรุณาระบุสถานที่ หรือจุดหมายปลายทางให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของลูกค้าเอง ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวของลูกค้า เพื่อให้ลุกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

กรณีค้างคืน เรื่องที่พักของพนักงานขับรถผู้เช่ารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้


ระเบียบการใช้รถ

เงื่อนไขโดยทั่วไป

 • จำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนเบาะที่นั่ง
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นมาในรถ
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานในรถพบเห็นหรือสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกการเดินทางในบาง เส้นทางหรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

การนับเวลาและวันที่ทำงาน

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.00 น.หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่ผู้ใช้บริการนัดหมายแต่ไม่เกินเวลา 20.00 น.ของวันนั้น
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่า 12 ชั่วโมงแต่ไม่เกินเที่ยงคืน ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกิน “เที่ยงคืน” ของวันกลับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นอีก 1 วัน
 • ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบริการเพิ่มในกรณีที่ใช้บริการไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้ ระหว่างพนักงานกับผู้ใช้บริการ

ค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้นการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ ที่ได้นัดหมายกันไว้ (กรณีที่เช่ารถแบบไม่รวมน้ำมัน)
 • การเติมน้ำมันในครั้งต่อๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเต็มถังให้กับ พนักงานขับรถ จนถึงจุดหมายปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้
 • ค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าจอดรถในกรณีพิเศษ

วิธีการชำระเงิน

 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ต่อการใช้บริการ 1 วัน
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝาก ดังนี้

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำล่วงหน้าแล้ว กรุณาติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์หรือแฟกซ์สำเนา / สลิป เงินโอน มายังเบอร์แฟกซ์ของสำนักงานที่ได้แจ้งไว้

เบอร์ : 086-1966770 (คุณสุภาภรณ์)
เบอร์ : 084-3926259 (คุณเศรษฐพงศ์)
เบอร์โทรสำนักงาน/แฟกซ์ : 053-278972

กรณียกเลิกการเดินทางต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง หากน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทจะไม่คืนเงินมัดจำให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ทางบริษัทสามารถยกเลิก การเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

เชียงใหม่ อินทัช ฮอลิเดย์ 122/1 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรสำนักงาน / แฟกซ์ 053-278972

สายตรง : 084-3926259 (คุณเศรษฐพงศ์)

สายตรง : 086-1966770 (คุณสุภาภรณ์)

E-mail : chiangmaiintouch@gmail.com หรือ หน้า Contact US

Website : https://www.chiangmaiintouch.com